Studiestart for bachelorer – Københavns Universitet

Tillykke med din optagelse på Københavns Universitet!

På disse sider finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Vi glæder os meget til at se dig til august!

Ruspjece og hilsen fra tutorerne

Kære nye retorikstuderende

Velkommen til Retorik, Det Humanistiske Fakultet og en spændende tid som studerende på Københavns Universitet. 

Inden længe får du lov til at tage dine første skridt ind i retorikkens fantastiske og forunderlige verden. Retorikuddannelsen holder til på Det Humanistiske Fakultet på Søndre Campus, og vi tutorer vil gøre vores absolut bedste for at du føler dig hjemme både på fakultetet og på Retorik. I to begivenhedsrige uger vil vi blandt andet introducere dig til livet som studerende, Retorik som fag, retorikere i erhvervslivet og sidst - men ikke mindst - dine nye medstuderende. Vi glæder os meget.

Hvis du har spørgsmål eller bare lyst til at sige 'hej', så hold dig endelig ikke tilbage - du kan skrive til os på retorik.studiestart.2017@gmail.com eller på mailadresserne og telefonnumrene nedenfor. 

Her kan du downloade ruspjecen for Retorik 2017.

Tillykke med studiepladsen - vi glæder os til at se dig.

De bedste og varmeste retoriske hilsner

Marie Vinther Clausen (20 89 34 20 // mvc@bandholm.dk)

Rasmus Berg (28 51 43 33 // rasmasberg@gmail.com)

Beinta Sunddal Pedersen (26 73 73 21 // beintapedersen@hotmail.com)

Introuge og hyttetur

Torsdag den 17. august er din første mulighed for at møde dine medstuderende og tutorerne. Her løber Studenterrådets Rusarrangement af stablen på Søndre Campus. Det er et hyggeligt eftermiddags- og aftenarrangement, hvor nye studerende fra alle grene af Københavns Universitet samles og mødes med deres nye fag. Hold øje med Studenterrådets facebookside for mere information.

Hvis du ikke har mulighed for at være med den 17. august, mødes vi alle sammen første gang mandag den 21. august på Søndre Campus til den første officielle dag i introforløbet. Vi samles i lokale 14.3.68. Det lyder måske lidt kryptisk, men bare rolig – vi står klar med skilte og byder dig velkommen helt fra Islands Brygge metrostation og frem til Søndre Campus, så du ender det rigtige sted.

Mandagens program ser ud som følger:

9.01 – Velkommen!

Mød dine nye medstuderende og tutorerne. Vi lærer hinanden at kende med navnelege og præsentationer.

10.30 – Afdelingsleder og lektor Lisa Villadsen

Lektor i Retorik Lisa Villadsen fortæller om retorikstudiet og livet som studerende på Det Humanistiske Fakultet. Her er der plads til at stille spørgsmål hvis du har lyst.

11.00 – Rundtur på Søndre Campus

Tutorerne giver en guidet tur på Søndre Campus – bagefter serverer vi frokost!

13.00 – Planlægning af lege til rusturen

I mindre grupper begynder vi på planlægning af lege til rusturen. Vi afslutter programmet med hygge og sol på Islands Brygge for dem der har lyst.

Rusturen

Tirsdag den 22. august hanker vi op i tøj, soveposer og godt humør og sætter kurs mod skønne Sjællands Odde hvor Søllerødlejren skal være vores hjem under tre fantastiske, fællesskabsforstærkende, faglige og festlige dage på rusturen. Vi vender glade og tilfredse tilbage til Søndre Campus fredag den 25. august ved eftermiddagstid, og så er det tid til at sove ud og bearbejde indtryk indtil vi mødes igen ugen efter.

Introugen på Søndre Campus

Mandag den 28. august starter vi med en hyggelig, afslappende morgenmad hjemme hos tutorerne, og herefter følges vi sammen til Søndre Campus hvor der venter os en spændende dag. Introdagene den 28. august – 1. september vil byde på en inspirerende rundtur i retorikkens verden med diverse oplæg fra forskere og færdiguddannede retorikere, og du vil få et dybere indblik i retorisk forskning og retorisk studiemiljø på Københavns Universitet. Programmet løber dagligt fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00, og dagene er varierede med sociale aktiviteter og introduktioner til bl.a. studievejledningen og universitetets talrige praktiske detaljer. Efter det planlagte program vil der være mulighed for frivillige aktiviteter rundt omkring i København.

Oversigt over program

Her kan du orientere dig om programmet for introugerne. Ret til ændringer forbeholdes.

Pakkeliste til rusturen

• Lagen
• Sovepose/dyne
• Pude
• Håndklæde
• Tøj til 3 døgn
• Tyk trøje/jakke så man kan sidde rundt om bål
• Regnjakke
• Badetøj
• Tøj til morgentræning/-løb (hvis man gider)
• Telefonoplader
• Toiletsager
• Tøj til rollespil (mere info senere)
• Evt. rekvisitter til jeres underholdningsopgave (mere info senere)

Plus hvad du nu tænker du har brug for til et par dage på lejrtur. Hvis du fx har et rigtig godt spil, kan du tage det med. Det er ikke muligt at gøre indkøb, så hvis du ikke kan vågne uden dine tre Mars-barer, leve uden smøgerne eller ikke vil gå ned på snacks mellem de store måltider, er du hermed rådet til selv at tage det med hjemmefra :-)

Hvis du har nogen former for allergier eller sygdomme vi skal kende til, skriv da en mail til os på retorik.studiestart.2017@gmail.com

Betaling

Alle de spændende sager du lige har læst om, står til den nette sum af 750 kroner. Beløbet skal overføres inden den 14. august (Reg. nr. 2510 // Konto nr. 6272901994). Oplys dit fulde navn ved betalingen.

Prisen dækker rusturen og introdagene.

Er du forhindret i at deltage i rusturen, men vil gerne være til stede i introdagene? Skriv da en mail til os.

Studiestartsprøve

MEF har indført studiestartsprøver på alle BA-uddannelser. Prøven skal sikre, at du reelt er startet på uddannelsen og består alene i, at du skal være til fuld tilstede (100 %) i undervisningen den første uge (uge 36) af semester i følgende undervisningsforløb:

  • Retorisk teori og analyse.

Underviseren på det berørte undervisningsforløb vil orientere om prøven.

Hvis du ikke har haft det fornødne fremmøde, er studiestartsprøven ikke bestået og du vil blive kontaktet via din KU-mail og tilbudt omprøve.

Omprøven består af et refleksionsnotat på 1 normalside. Notatet skal afspejle dine refleksioner over din motivation for at søge ind på studiet.

Omprøven afholdes 12-13. september. Refleksionsnotatet fremsendes til mefstudieadmin@hum.ku.dk senest 13. september 2017 og bedømmes af studielederen med godkendt/ikke godkendt 14. september 2017. Du informeres herefter om udfaldet af prøven – hvis prøven ikke er godkendt, udmeldes du af studiet.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om, hvilke kurser du skal have på forskellige semestre, og hvilke eksamensformer der er på din uddannelse.

Du er indskrevet på den nyeste bachelorstudieordning. Du kan finde studieordningen her.

Studieaktivitetskrav

Din uddannelse er et fuldtidsstudium, og Københavns Universitet forventer, at du bliver færdig på normeret tid og overholder kravene til studieaktivitet. Det indebærer, at du opfylder førsteårsprøven og de øvrige studieaktivitetskrav. Læs mere på www.KUnet.dk→ Din uddannelses hjemmeside (under Mine enheder) → Uddannelsens forløb → Studieaktivitetskrav.

Kursus i studieteknik og gode råd

Instituttets studie- og karrierevejledning afholder i september måned et studieteknikkursus for alle nye studerende på din uddannelse. På kurset får du indsigt i læsestrategi, notatteknik, akademisk skrivning og studieplanlægning.

I samarbejde med Studenterrådgivningen afholdes der i oktober et kursus i det gode studieliv og gode studievaner.

I slut oktober/start november vil du desuden sammen med din studiegruppe blive indkaldt til en studiegruppesamtale, hvor I sammen med en studievejleder vil tale om arbejdet i studiegruppen og det fremtidige studieliv.

Du kan allerede nu læse nogle gode råd til et godt studieliv.

It for studerende

Når du starter på KU får du tildelt et KU-brugernavn (abc123). Københavns Universitets intranet hedder KUnet og vil gennem hele din studietid være dit vigtigste redskab i forbindelse med undervisning, eksamener og din kontakt med universitetet. Læs mere om it for studerende her.

Når du har aktiveret dit KU-brugernavn får du adgang til det gratis trådløse netværk eduroam, din personlige e-mail-konto, e-læringsplatformen Absalon og en række andre nyttige funktioner.

Facebook

Har du en Facebook-profil kan du med fordel blive medlem af følgende grupper, som benyttes af studerende på din uddannelse:

Sådan søger du SU

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Læs mere om SU.

Instituttet kan ikke vejlede om SU.

Humaniora A-Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet. Læs Humanioras A-Z guide.

Kontakt

Har du spørgsmål til introugen og hytteturen, kan du kontakte dine tutorer.

Har du spørgsmål til dit skema, studiestartprøven eller eksamen, kan du kontakte instituttets studieadministration.

Har du brug for vejledning om din uddannelse (fx studieplanlægning, trivsel, tvivl, faciliteter, karriere mm.), kan du kontakte instituttets studie- og karrierevejledning.

Find vej

Instittuttet ligger på Søndre Campus. Du kan finde et kort over campus her.