Studiestart for bachelorer – Københavns Universitet

Tillykke med din optagelse på Københavns Universitet!

På disse sider finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Vi glæder os meget til at se dig til august!

Ruspjece og hilsen fra tutorerne

Kære nye pædagogikstuderende

Tillykke med din nye studieplads og velkommen til Pædagogik - verdens vigtigste og bedste fag. Vi er et hold af tutorer, der glæder os til at møde dig og byde dig og dine nye medstuderende velkommen. Vi ser frem til en fantastisk studiestart fyldt med en masse gode, hyggelige og sjove oplevelser sammen. Derudover vil vi selvfølgelig sørge for at give dig en bred indføring i pædagogikfagets faglige indhold, opbygning og hvilke muligheder faget rummer både under og efter studietiden. Desuden vil du stifte bekendtskab med nogle af dine undervisere på faget.

På Pædagogik har du mulighed for at engagere dig i et socialt og aktivt studieliv med fede fester, nye venskaber og (tiltrængte) kaffepauser både med medstuderende på Pædagogik, men også på tværs af instituttets andre fag – Filosofi, Kommunikation og IT, Retorik og Film og Medievidenskab. Instituttet som Pædagogik er en del af hedder Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, og forkortes MEF.

Læs din ruspjece med vigtige informationer her. 

Desuden har vi oprettet en Facebook-gruppe, som hedder BA Pædagogik 2017. Den kan du melde dig ind i allerede nu og påbegynde den grundige undersøgelse af dine nye medstuderende og ikke mindst dine tutorere og hjælpetutorere. Her vil der løbende blive postet informationer vedrørende studiestarten.

Vi ser frem til at møde dig!

De varmeste hilsner fra dine tutorer

Niclas, Jesper og Mie samt hjælpetutorerne.

Har du nogle spørgsmål, kan du ringe til Niclas på tlf. nr. 20 83 72 58, Jesper på tlf. nr: 60 22 44 99 eller Mie på tlf. nr.: 20 62 59 89 .

Du kan også skrive til os på paedtutor@gmail.com..

Introuge og hyttetur

Hvert år byder Studenterrådet ved KU alle nye studerende velkommen. Arrangementet finder sted den 17. august 2017. Hold øje med Studenterrådets facebookside for mere information.

28. August – 1. September: Studiestart

Studiestarten består bl.a. af et introforløb, som foregår d. 28. august – 1. september, hvor du vil blive introduceret til faget, underviserne, instituttet og universitetet og ikke mindst lære dine nye medstuderende at kende. Desuden er du inviteret til Immatrikulation - Københavns Universitets officielle velkomst fredag d. 1. september kl.15 i introugen.

15. – 17. September: Rustur

Vi har også planlagt en rustur i weekenden d. 15. – 17. september. Weekenden vil blive brugt på fest, hygge og spændende aktiviteter, hvor alle kan være med, hvilket dermed også bliver en mulighed for at lære dine medstuderende at kende under lidt mindre formelle rammer.

30. September: MEF-OL

Glæd dig desuden til det årlige MEF-OL, hvor I skal generobre vores pokal! Her dyster vi i forskellige aktiviteter mod andre nye studerende på instituttet og danser forhåbentligt sejrsdans efterfølgende.

Vi håber meget, at du har lyst til at deltage i de sjove og spændende arrangementer, der indgår i studiestarten på Pædagogik, for vi glæder os til at give dig en fabelagtig oplevelse! 

Lidt praktisk - tilmelding 

Rusturen i september koster 450 kr. hvori transport, kost og aktiviteter er inkluderet. (OBS! Tilmelding er bindende, så ved eventuelt afbud, forefindes der ikke refundering.) Derudover er der en billig bar, hvor du kan købe drinks, shots, øl og sodavand. Vi vil meget gerne vide hurtigst muligt, om du ønsker at deltage og opfordrer dig på det kraftigste til at tage med – det bliver uforglemmeligt! Rusturen har tradition for at være hyggelig, sjov og festlig, dog med mulighed for at tage en pause fra det sociale mylder, hvis man har brug for det. På turen vil der ikke være grænseoverskridende aktiviteter, som ’universitetsmyten’ måske har ry for – der er plads til alle og til at alle kan få en god tur med skønne oplevelser.

Som studerende har vi gjort os den uvurderlige erfaring, at deltagelse i introdage og rustur er væsentlige for en behagelig og vellykket studiestart. Dette vil senere komme én til gode, både fagligt og socialt, da et godt studiemiljø er afgørende for ens oplevelse af studiet.

Indbetaling til rusturen kan ske til følgende konto:

Reg.nr: 7780 og Konto-nr: 0002310787 (Husk at skrive dit fulde navn på indbetalingen!) Du kan også betale kontant i løbet af introdagene - dog senest onsdag i introugen.

Du bedes desuden sende os en mail til: paedtutor@gmail.com

Følgende oplysninger skal indgå i din mail:

Generelle oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mail
 • Telefonnummer

Ang. Rusturen:

 • Ja, jeg ønsker at deltage i rusturen og indbetaler på konto
 • Ja, jeg ønsker at deltage i rusturen og betaler kontant
 • Nej, jeg ønsker ikke at deltage i rusturen
 • Jeg ved det ikke endnu, men giver endelig besked senest d. 31/08-16

Andre oplysninger:

 • Vegetar / Veganer
 • Madallergier
 • Andre allergier
 • Andre forbehold, der skal tages hensyn til på rusturen

Studiestartsprøve

MEF har indført studiestartsprøver på alle BA-uddannelser. Prøven skal sikre, at du reelt er startet på uddannelsen og består alene i, at du skal være til fuld tilstede (100 %) i undervisningen den første uge (uge 36) af semester i følgende undervisningsforløb:

 • Pædagogikken aktuelt.

Underviseren på det berørte undervisningsforløb vil orientere om prøven.

Hvis du ikke har haft det fornødne fremmøde, er studiestartsprøven ikke bestået og du vil blive kontaktet via din KU-mail og tilbudt omprøve.

Omprøven består af et refleksionsnotat på 1 normalside. Notatet skal afspejle dine refleksioner over din motivation for at søge ind på studiet.

Omprøven afholdes 12-13. september. Refleksionsnotatet fremsendes til mefstudieadmin@hum.ku.dk senest 13. september 2017 og bedømmes af studielederen med godkendt/ikke godkendt 14. september 2017. Du informeres herefter om udfaldet af prøven – hvis prøven ikke er godkendt, udmeldes du af studiet.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om, hvilke kurser du skal have på forskellige semestre, og hvilke eksamensformer der er på din uddannelse.

Du er indskrevet på den nyeste bachelorstudieordning. Du kan finde studieordningen her.

Studieaktivitetskrav

Din uddannelse er et fuldtidsstudium, og Københavns Universitet forventer, at du bliver færdig på normeret tid og overholder kravene til studieaktivitet. Det indebærer, at du opfylder førsteårsprøven og de øvrige studieaktivitetskrav. Læs mere på www.KUnet.dk→ Din uddannelses hjemmeside (under Mine enheder) → Uddannelsens forløb → Studieaktivitetskrav.

Kursus i studieteknik og gode råd

Instituttets studie- og karrierevejledning afholder i september måned et studieteknikkursus for alle nye studerende på din uddannelse. På kurset får du indsigt i læsestrategi, notatteknik, akademisk skrivning og studieplanlægning.

I samarbejde med Studenterrådgivningen afholdes der i oktober et kursus i det gode studieliv og gode studievaner.

I slut oktober/start november vil du desuden sammen med din studiegruppe blive indkaldt til en studiegruppesamtale, hvor I sammen med en studievejleder vil tale om arbejdet i studiegruppen og det fremtidige studieliv.

Du kan allerede nu læse nogle gode råd til et godt studieliv.

It for studerende

Når du starter på KU får du tildelt et KU-brugernavn (abc123). Københavns Universitets intranet hedder KUnet og vil gennem hele din studietid være dit vigtigste redskab i forbindelse med undervisning, eksamener og din kontakt med universitetet. Læs mere om it for studerende her.

Når du har aktiveret dit KU-brugernavn får du adgang til det gratis trådløse netværk eduroam, din personlige e-mail-konto, e-læringsplatformen Absalon og en række andre nyttige funktioner.

Facebook

Har du en Facebook-profil kan du med fordel blive medlem af følgende grupper, som benyttes af studerende på din uddannelse:

Sådan søger du SU

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Læs mere om SU.

Instituttet kan ikke vejlede om SU.

Humaniora A-Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet. Læs Humanioras A-Z guide.

Kontakt

Har du spørgsmål til introugen og hytteturen, kan du kontakte dine tutorer.

Har du spørgsmål til dit skema, studiestartprøven eller eksamen, kan du kontakte instituttets studieadministration.

Har du brug for vejledning om din uddannelse (fx studieplanlægning, trivsel, tvivl, faciliteter, karriere mm.), kan du kontakte instituttets studie- og karrierevejledning.

Find vej

Instittuttet ligger på Søndre Campus. Du kan finde et kort over campus her.