Studiestart for bachelorer – Københavns Universitet

Tillykke med din optagelse på Københavns Universitet!

På disse sider finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Vi glæder os meget til at se dig til august!

Ruspjece og hilsen fra tutorerne

Velkommen til studiestarten på filosofi 2017!

Læs vores ruspjece her.

Stort tillykke med, at du er blevet optaget på et af de ældste, tungeste og – måske af samme årsag – mest socialt aktive studier på KU. Vi er en hel masse mennesker, som glæder os til at lære dig at kende og dele studiet med dig de næste mange år.

Udgangspunktet for et godt studieliv er en god studiestart – og sådan én har vi knoklet i månedsvis for at sammensætte til dig. Vi håber, at du har lyst til at være med til at sætte prikken over i’et ved at dukke op og hygge dig i selskab med os.

Vi kan kontaktes på filosofitutor@gmail.com.

Vi glæder os til at møde dig!

Mange glade hilsner fra din tutorgruppe 😊

Introuge og hyttetur

Tutorerne arrangerer en introuge og en hyttetur for dig og alle de andre nye studerende på uddannelsen. Du kan roligt deltage i både introuge og hytteturen - der er plads til alle, og der foregår ikke grænseoverskridende aktiviteter.

Hvert år byder Studenterrådet ved KU alle nye studerende velkommen. Arrangementet finder sted den 17. august 2017. Hold øje med Studenterrådets facebookside for mere information.

Det første, der skal ske, er introugen – det er 5 dage, som finder sted på Søndre Campus, hvor filosofi holder til. Det foregår i uge 35, fra mandag d. 28. august til fredag d. 1. september. Om fredagen er der stor fest om aftenen, men også på de andre dage er det normalt, at folk bliver hængende og snakker ud på eftermiddagen – så du vil sikkert blive glad for ikke have lavet alt for mange planer i netop dén uge!

Se skema for introugen her.

Når du har gået på uddannelsen i to uger og haft almindelige fag, finder rusturen sted – det er en weekend, hvor hele årgangen tager væk til en fjern hytte sammen med tutorerne og bruger tid sammen med hinanden. Årgangen bliver virkelig rystet sammen på dén tur, som foregår fra d. 15.-17. september. Vi håber, du vil med!

Studiestartsprøve

MEF har indført studiestartsprøver på alle BA-uddannelser. Prøven skal sikre, at du reelt er startet på uddannelsen og består alene i, at du skal være til fuld tilstede (100 %) i undervisningen den første uge (uge 36) af semester i følgende undervisningsforløb:

  • Antikkens og middelalderens filosofi.

Underviseren på det berørte undervisningsforløb vil orientere om prøven.

Hvis du ikke har haft det fornødne fremmøde, er studiestartsprøven ikke bestået og du vil blive kontaktet via din KU-mail og tilbudt omprøve.

Omprøven består af et refleksionsnotat på 1 normalside. Notatet skal afspejle dine refleksioner over din motivation for at søge ind på studiet.

Omprøven afholdes 12-13. september. Refleksionsnotatet fremsendes til mefstudieadmin@hum.ku.dk senest 13. september 2017 og bedømmes af studielederen med godkendt/ikke godkendt 14. september 2017. Du informeres herefter om udfaldet af prøven – hvis prøven ikke er godkendt, udmeldes du af studiet.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om, hvilke kurser du skal have på forskellige semestre, og hvilke eksamensformer der er på din uddannelse.

Du er indskrevet på den nyeste bachelorstudieordning. Du kan finde studieordningen her.

Studieaktivitetskrav

Din uddannelse er et fuldtidsstudium, og Københavns Universitet forventer, at du bliver færdig på normeret tid og overholder kravene til studieaktivitet. Det indebærer, at du opfylder førsteårsprøven og de øvrige studieaktivitetskrav. Læs mere på www.KUnet.dk→ Din uddannelses hjemmeside (under Mine enheder) → Uddannelsens forløb → Studieaktivitetskrav.

Kursus i studieteknik og gode råd

Instituttets studie- og karrierevejledning afholder i september måned et studieteknikkursus for alle nye studerende på din uddannelse. På kurset får du indsigt i læsestrategi, notatteknik, akademisk skrivning og studieplanlægning.

I samarbejde med Studenterrådgivningen afholdes der i oktober et kursus i det gode studieliv og gode studievaner.

I slut oktober/start november vil du desuden sammen med din studiegruppe blive indkaldt til en studiegruppesamtale, hvor I sammen med en studievejleder vil tale om arbejdet i studiegruppen og det fremtidige studieliv.

Du kan allerede nu læse nogle gode råd til et godt studieliv.

It for studerende

Når du starter på KU får du tildelt et KU-brugernavn (abc123). Københavns Universitets intranet hedder KUnet og vil gennem hele din studietid være dit vigtigste redskab i forbindelse med undervisning, eksamener og din kontakt med universitetet. Læs mere om it for studerende her.

Når du har aktiveret dit KU-brugernavn får du adgang til det gratis trådløse netværk eduroam, din personlige e-mail-konto, e-læringsplatformen Absalon og en række andre nyttige funktioner.

Facebook

Har du en Facebook-profil kan du med fordel blive medlem af følgende grupper, som benyttes af studerende på din uddannelse:

Sådan søger du SU

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Læs mere om SU.

Instituttet kan ikke vejlede om SU.

Humaniora A-Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet. Læs Humanioras A-Z guide.

Kontakt

Har du spørgsmål til introugen og hytteturen, kan du kontakte dine tutorer.

Har du spørgsmål til dit skema, studiestartprøven eller eksamen, kan du kontakte instituttets studieadministration.

Har du brug for vejledning om din uddannelse (fx studieplanlægning, trivsel, tvivl, faciliteter, karriere mm.), kan du kontakte instituttets studie- og karrierevejledning.

Find vej

Instittuttet ligger på Søndre Campus. Du kan finde et kort over campus her.