Studiestart for bachelorstuderende – Københavns Universitet

Studiestart for bachelorstuderende

Tillykke med din optagelse på Københavns Universitet!

På disse sider finder du vigtig information om studiestarten på din uddannelse.

Vi glæder os meget til at se dig til august!

Ruspjece og hilsen fra tutorerne

Kære nye studerende

Vi har sendt en mail til dig - hold gerne øje med, at den ikke er røget i spamfilteret. Hvis du ikke har hørt fra os, så send os en maill.

Vi glæder os helt vildt meget til at tage imod dig. De første uger af dit studieliv bliver informationsrige og sjove, og vi har gjort vores allerbedste for at sætte et program sammen, som både er relevant og socialt, så du kan få den bedste start på Københavns Universitet.

Læs vores ruspjece - RusOrd - her. (Skal helst åbnes i Adobe, da pjecen er interaktiv) 

Husk, at intet er obligatorisk – hele introtiden er frivillig. Du bestemmer selv hvor meget du vil deltage, og hvilke arrangementer du vil komme til.

Vi kan altid kontaktes på mailen fm.supertutorer17@gmail.com hvis du har spørgsmål - vi vil gøre vores bedste for at svare hurtigt :-)

På vegne af hele tutorteamet kan vi sige, at vi glæder os til at møde jer!

Hovedtutorerne Anders, Jonas, Anne og Emma

Mange hilsener fra dine hovedtutorer

Anne, Emma, Anders og Jonas

Introuge og hyttetur

Hvert år byder Studenterrådet ved KU alle nye studerende velkommen, som er dit første møde med nogle af dine kommende tutorer og dine medstuderende, og det er en super afslappet og hyggelig aften. Arrangementet finder sted den 17. august 2017. Hold øje med Studenterrådets facebookside for mere information.

Den reelle introuge sker fra mandag den 28. august til fredag den 1. september. Herefter drager vi på rustur fredag den 15. september, og kommer hjem igen søndag den 17. september.

Mandag den 28. august mødes vi kl. 13. Mere information vil komme senere.

Introugen er gratis, mens rusturen koster 550 kr. Du får mere information om tilmelding og betaling i introugen.

Se program for introuge her.

Se program for rustur her.

Studiestartsprøve

MEF har indført studiestartsprøver på alle BA-uddannelser. Prøven skal sikre, at du reelt er startet på uddannelsen og består alene i, at du skal være til fuld tilstede (100 %) i undervisningen den første uge (uge 36) af semester i følgende undervisningsforløb:

  • Kultur- og Kommunikationsteori.

Underviseren på det berørte undervisningsforløb vil orientere om prøven.

Hvis du ikke har haft det fornødne fremmøde, er studiestartsprøven ikke bestået og du vil blive kontaktet via din KU-mail og tilbudt omprøve.

Omprøven består af et refleksionsnotat på 1 normalside. Notatet skal afspejle dine refleksioner over din motivation for at søge ind på studiet.

Omprøven afholdes 12-13. september. Refleksionsnotatet fremsendes til mefstudieadmin@hum.ku.dk senest 13. september 2017 og bedømmes af studielederen med godkendt/ikke godkendt 14. september 2017. Du informeres herefter om udfaldet af prøven – hvis prøven ikke er godkendt, udmeldes du af studiet.

Studieordning

I studieordningen kan du læse om, hvilke kurser du skal have på forskellige semestre, og hvilke eksamensformer der er på din uddannelse.

Du er indskrevet på den nyeste bachelorstudieordning. Du kan finde studieordningen her.

Studieaktivitetskrav

Din uddannelse er et fuldtidsstudium, og Københavns Universitet forventer, at du bliver færdig på normeret tid og overholder kravene til studieaktivitet. Det indebærer, at du opfylder førsteårsprøven og de øvrige studieaktivitetskrav. Læs mere på www.KUnet.dk→ Din uddannelses hjemmeside (under Mine enheder) → Uddannelsens forløb → Studieaktivitetskrav.

Kursus i studieteknik og gode råd

Instituttets studie- og karrierevejledning afholder i september måned et studieteknikkursus for alle nye studerende på din uddannelse. På kurset får du indsigt i læsestrategi, notatteknik, akademisk skrivning og studieplanlægning.

I samarbejde med Studenterrådgivningen afholdes der i oktober et kursus i det gode studieliv og gode studievaner.

I slut oktober/start november vil du desuden sammen med din studiegruppe blive indkaldt til en studiegruppesamtale, hvor I sammen med en studievejleder vil tale om arbejdet i studiegruppen og det fremtidige studieliv.

Du kan allerede nu læse nogle gode råd til et godt studieliv.

It for studerende

Når du starter på KU får du tildelt et KU-brugernavn (abc123). Københavns Universitets intranet hedder KUnet og vil gennem hele din studietid være dit vigtigste redskab i forbindelse med undervisning, eksamener og din kontakt med universitetet. Læs mere om it for studerende her.

Når du har aktiveret dit KU-brugernavn får du adgang til det gratis trådløse netværk eduroam, din personlige e-mail-konto, e-læringsplatformen Absalon og en række andre nyttige funktioner.

Facebook

Har du en Facebook-profil kan du med fordel blive medlem af følgende grupper, som benyttes af studerende på din uddannelse:

Sådan søger du SU

Når du er blevet optaget på en bachelor- eller kandidatuddannelse på Københavns Universitet, kan du søge om SU. Læs mere om SU.

Instituttet kan ikke vejlede om SU.

Humaniora A-Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet. Læs Humanioras A-Z guide.

Kontakt

Har du spørgsmål til introugen og hytteturen, kan du kontakte dine tutorer.

Har du spørgsmål til dit skema, studiestartprøven eller eksamen, kan du kontakte instituttets studieadministration.

Har du brug for vejledning om din uddannelse (fx studieplanlægning, trivsel, tvivl, faciliteter, karriere mm.), kan du kontakte instituttets studie- og karrierevejledning.

Find vej

Instittuttet ligger på Søndre Campus. Du kan finde et kort over campus her.