Om instituttet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Om instituttet

Om Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

English version here

Instituttets fire afdelinger –  Film, Medier og Kommunikation, Filosofi, Pædagogik og Retorik – behandler tilsammen grundvilkår for menneskelig erkendelse og kommunikation som de kommer til udtryk i forskellige institutioner og medier under skiftende historiske og samfundsmæssige omstændigheder.
 

Instituttets forskningsmæssige omdrejningspunkt dækker over meget centrale felter for det moderne samfund, nemlig produktion af viden samt kommunikation og formidling af viden.

Instituttet rummer inden for dets felter international og samfundsrelevant forskning og uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau. Instituttets forskere samarbejder i udstrakt grad med forskere inden for andre fagområder og med forskere fra en bred vifte af universiteter over hele verden.

Mål og strategier for Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Instituttet skal frembringe og udbrede ny relevant viden inden for film, medier og kommunikation, filosofi, pædagogik og retorik.

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling skal

 • Yde forskning af høj international kvalitet således at instituttets virke er internationalt synligt og gennemslagskraftigt. På udvalgte områder sigter instituttet mod at være blandt de bedste i Europa.
 • Inden for sine fagområder bidrage med forskning om specifikke danske forhold til gavn for det danske samfund.
 • Være attraktive samarbejdspartnere.
 • Give de studerende viden, faglige kvalifikationer og relevante kompetencer svarende til højeste internationale niveau og bibringe dem kritisk sans, selvstændighed og evne til at træffe fagligt kvalificerede valg og indgå i tværfagligt samarbejde.
 • Give instituttets stipendiater mulighed for at indgå i internationale netværk med deltagelse i kurser og konferencer. Instituttet sigter mod at ph.d.-afhandlingerne af de eksterne bedømmere placeres på højeste niveau.
 • Udvikle et studiemiljø der befordrer horisontudvidelse, omhu og målrettethed.
 • Indgå i en engageret, udfordrende og lyttende dialog med vor omverden, således at instituttets stemme ansvarligt og troværdigt bidrager til samfundets udvikling og selvforståelse.
 • Være en engagerende og udfordrende arbejdsplads, hvor gensidig inspiration, kvalitetsbevidsthed, åbenhed og respekt kan trives i og mellem alle grupper af medarbejdere.

 • Ledelse

  Se instituttets ledelsesstruktur og find kontaktoplysninger

 • Studienævnet

  Læs om studienævnets arbejdsopgaver og find kontaktoplysninger på medlemmerne

 • Råd og udvalg

  Læs om instituttets forskellige råd og udvalg og find kontaktoplysninger