Velux-bevilling til Mette Mortensen – Københavns Universitet

Forside > Nyheder > Velux-bevilling til Me...

Lektor Mette Mortensen modtager stor Velux-bevilling til forskning i brugen af billeder i konfliktfyldte områder.

I projektet "Images of Conflict, Conflicting Images" vil Mette Mortensen undersøge, hvordan digitale kommunikationsteknologier grundlæggende ændrer cirkulationen af billeder fra områder med konflikt.

Hvor stat og militær tidligere opretholdt en streng kontrol med billeder fra konflikter, bliver fotografier, videoer osv. nu produceret og distribueret  af borgere, aktivister, soldater, oprørere, terrorister og andre på tværs af medieplatforme og landegrænser.

Det medfører, at nyhedsmedierne ikke længere har monopol på den visuelle dækning af konflikter, ligesom stat og militær ikke længere i samme omfang er i stand til at censurere strømmen af billeder. Men konflikterne forandrer sig også, da den mere ukontrollable billedstrøm bidrager til at forme, nedtrappe eller optrappe konflikter - og endda til at skabe nye.

Lektor Mette Mortensens projekt er et af fire større Humaniora-bevillinger med opstart i 2017 støttet af Velux-fonden. Projektet "Images of Conflict, Conflicting Images" støttes med 5.609.578 kr.