Innovative LæringsKontekster – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Interne og eksterne forskningsprojekter > Innovative LæringsKont...

Etnografiske studier i Innovative LæringsKontekster

English version here

Forskningsgruppen gennemfører etnografiske studier og forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster. Projekterne har et stærkt netværk og projektudviklingen foretages i tætte forbindelser mellem de involverede institutioner og de nationale og internationale forskernetværk.

I relation til forskningsgruppens fælles temaer gennemføres aktuelt forskningsbaseret evaluering af projekter i interprofessionalitet (Projekt InterTværs), online læring (projekt NETuddannelsen) og game-baseret professionslæring (Innovationsprojekt i dyrlægestudiet).

Gennemgående arbejder forskningsgruppen med problemstillinger knyttet til organisations- og pædagogikudvikling og til professionsorienterede læringsstrategier og kompetenceudvikling.

Med skiftende vægt fokuseres på innovationer i sundheds-, samfunds- og humaniorafaglige sammenhænge med casestudier i gymnasiale uddannelser, universitetsuddannelser og professionsuddannelserne.  I casestudierne arbejdes der således organisations- og skolekonkret både med interprofessionalitet og med professionsnære og digitale udviklingsstrategier, online læring og e-pædagogik.

Forskergruppen udvikler internt og eksternt finansierede projekter relateret til de fælles temaer og igangværende ph.d.projekter. Gruppens forskernetværk udvides løbende, senest I forbindelse med modtagelse af Marie Curie Fellowship, samt med nye tilknytninger til af ph.d.-projekter indenfor området professionsorienteret læring i klinisk psykiatrisk praksis. 

Styrkelse af det internationale samarbejde

Det internationale samarbejde styrkes gennem arbejdet netværket Education & Ethnography centreret om ECER, Oxford Conference og Rethinking Ethnography med konferencer i 2017 i København, Oxford og Budapest.

I relation til disse aktiviteter fastholdes aktuelle udviklingsprojekter, gæstebesøg og samarbejder med forskningsgrupper ved Gøteborg Universitet, Barcelona Universitet, Graz universitet, samt med professionshøjskolerne, især UC-VIA.

Forskningsgruppens aktiviteter gennemføres som:

* Møder og mini-seminarer med diskussion af involverede forskningsprojekter og deltagelse af interne og eksterne kritikere og oplægsholdere. Seminarer programsættes løbende i relation til gruppens forskningsprojekter og netværk 

* Værtsskab for symposier og konferencer, støtte til konferencedeltagelse og work-in-progress (fra paper til journal)

* Samarbejder om bogprojekter og special issues, se 

Seminar.net, special issue. Vol. 11.1. 2015: Exploring The Learning Context in Shifts between online and offline Learning,   http://www.seminar.net/volume-11-issue-1-2015

Tidsskrift for professionsstudier. Vol 23. 2016. Tema: Innovation og uddannelse

http://www.via.dk/om-via/presse/magasiner-tidsskrifter/tidsskrift-for-professionsstudier