Forskning i film, medier og kommunikation – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Film, medier og kommun...

Forskning på afdeling for Film, Medier og Kommunikation

Hvordan fremstilles de ældre i medierne? Hvordan bruger børn og unge de nye medier? Hvad er de sociale koncekvenser af samfundets stadige digitalisering? Vil e-bogen udkonkurrere papirbøgerne? Hvad kendetegner Kestners dokumentarisme? Og hvad er det der gør Lars von Triers filmer så interessante?

Alt dette er emner som de videnskabelige medarbejdere på afdeling for Film, Medier og Kommunikation beskæftiger sig med.

Her beskæftiger man sig nemlig sig både med filmvidenskaben som kunst-, kultur- og kommunikationsform og med medievidenskab, hvor fokus er på tv, audiovisuel kommunikation, internet og computermedieret kommunikation.

Forskning på tværs

Medieforskerne undersøger og analyserer selvsagt forskellige mediers særlige træk. Men i stigende grad bliver der også fokuseret på sammenhængen mellem medier. Det er interessant at kigge på de sammensmeltninger og synergier der opstår, når produkter og produktioner benytter sig af flere forskellige medieplatforme samtidig.

Der arbejdes både teoretisk, analytisk, historisk, sociologisk og psykologisk med medierne, og forskningen er kendetegnet ved en høj grad af tværvidenskabelighed, hvor humanvidenskabelige, psykologiske og socialvidenskabelige tilgange kombineres.

Både hvad angår emneområder og teori, har forskningen et internationalt perspektiv og udvikles ofte i tæt kontakt med udenlandske forskningsmiljøer.