phd på mef – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Bliv forsker > phd på mef

Ph.d. på MEF

Ph.d.-forskningsprojekterne på Medier, Erkendelse og Formidling er opdelt i fire ph.d.-uddannelsesområder:

Ph.d-uddannelsen er en 3-årig forskeruddannelse, som man søger når man har en relevant, adgangsgivende kandidatuddannelse, som er anerkendt af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Ph.d.-stipendiater gennemgår et 3-årigt forskeruddannelsesforløb, der afsluttes med en afhandling som forsvares med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden.

Instituttet har ca. 40 indskrevne ph.d.-stipendiater med hver deres forskningsprojekt. De har alle en hovedvejleder, som er ansat ved instituttet. Forskningsprojektet kan være del af et større projekt, eller det kan være enkeltstående. Ph.d-projekterne er højt værdsatte bidrag til den samlede forskning på instituttet.

Forskeruddannelsen

Kernen i et ph.d.-forløb er det individuelle forskningsprojekt og den afsluttende afhandling. Men i ph.d.-forløbet indgår også undervisning, formidling, forskningsadministration af forskellig art, og man skal som ph.d.-studerende deltage i et antal ph.d.-kurser ligesom ophold ved andre forskningsinstitutioner i udlandet anbefales.

Ph.d.-uddannelsesforløbet skal sikre, at forskningsprojekterne integreres i fagligt kompetente dialoger og får kvalificeret feedback. Ph.d.-stipendiater kan trække på højtestimerede forskeres kompetencer gennem vejledning, gæsteophold på udenlandske forskningsinstitutioner og som deltagere i internationale konferencer, seminarer, masterclasses og andre faglige arrangementer.

Ph.d.-uddannelsen på det Humanistiske Fakultet

Ph.d.-uddannelsen er en del af Ph.d.-skolen på Det Humanistiske Fakultet. Her kan du finde alle relevante oplysninger om hvordan man kan ansøge om at blive ph.d. studerende på Fakultetet, herunder institut for Medier, Erkendelse of formidling (MEF). Der findes også en fyldig oversigt over ph.d.-uddannelsens elementer og forløb, regler og bekendtgørelser.

Instituttet arrangerer fagspecifikke ph.d.-kurser, der udbydes og administreres af Det Humanistiske Fakultetets Ph.d.-skole. Kurserne opslås på den nationale database over ph.d.-kurser udbudt af danske universiteter.

Ph.d.-koordinatorer på MEF

MEFs forskningsuddannelsesforløb organiseres af 4 ph.d.-koordinatorer knyttet til instituttets enkelte afdelinger. Ph.d.-vejlederne vil kunne vejlede omkring instituttets faglige profil, ph.d.-miljø, potentielle ph.d.-vejledere samt andre relevante emner.