Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Lone Bæk Brønsted

Lone Bæk Brønsted

Ph.d.-studerende

PhD-projekt: Kriminalitetsforebyggelse og skole.

Projektet undersøger kriminalitetsforebyggende velfærdsarbejde, som det praktiseres i et tværprofessionelt samarbejde, der har kriminalitetstruede unge som sit arbejdsområde, men også unge, for hvem skole og læring er problematiseret af forhold uden for skolen, og som derfor er udfordret på andre områder end elever generelt. Der undersøges et allerede eksisterende tværprofessionelt samarbejde, nemlig SSP-samarbejdet, som er en lokalt forankret kriminalpræventiv indsats. I undersøgelsen rettes fokus særligt på velfærdsarbejdernes bedømmelser af adfærd og opførsel hos kriminalitetstruede unge samt på, hvilke interventioner, der arbejdes henimod i forhold til de unge. I forlængelse af dette formål rettes fokus endvidere på skolens rolle i det kriminalitetsforebyggende arbejde, og på de forventninger og forhåbninger, der sættes til skolen og dens muligheder for at arbejde kriminalitetsforebyggende.  

Projektets formål er i forlængelse heraf, at undersøge, hvordan et tværprofessionelt møde uden for skolens rammer producerer forståelser af unges handlinger og adfærd, der kan bidrage positivt til lærerens grundfaglighed, der ellers normalt udvikles i skolens typiske monofaglige rammer.

 

ID: 154266809