Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Signe Sophus Lai

Signe Sophus Lai

Ph.d. stipendiat

Ph.d.-stipendiat, sektion for film, medier & kommunikation

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt er en del af det større projekt The Peoples' Internet (PIN) under ledelse af professor Klaus Bruhn Jensen. Kort fortalt, undersøger PIN "internettets nuværende tilstand og fremtidige muligheder i tre centre af verdensøkonomien – Kina, USA og Europa – med udgangspunkt i den enkelte borgers liv og hverdag. Gennem en kombination af repræsentative spørgeskemaundersøgelser, big data-analyser og dybdegående feltarbejder afdækker PIN-projektet såvel de store linjer som de små detaljer i forskellige kulturers anvendelse af det 21. århundredes vigtigste infrastruktur" (Projektbeskrivelse, Carlsbergfondets hjemmeside). Læs mere om PIN-projektet her: (peoplesinternet.ku.dk).

Ph.d.-projektet udvikler en etnografisk tilgang, der kombinerer multiple metoder i undersøgelsen af Internettets rolle i hverdagslivets kommunikation på tværs af komparative forskningskontekster. Formålet med feltarbejdet er at kortlægge den sociale brug af Internettet samt relationen mellem Internetbrug og de tre dimensioner af PIN-projektet - kulturelle traditioner, regulering og teknologi - i Danmark.

Feltarbejdet er designet med henblik på at undersøge, hvordan individer kommunikerer på tværs af et væld af forskellige hverdagskontekster og medier. Derved tilføjer ph.d.-projektet en mikroskopisk forståelse af kommunikationsmønstre til PINs fokus på det makroskopiske samspil mellem civilsamfundet, markedet og staten. Min projekt kortlægger forskellige kommunikationsformer, som inkluderer Internettet som en af mange måder, at relatere til hinanden på.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist og vejledt på Bachelor- og Kandidatniveau indenfor følgende områder:

 • Medie- og kommunikationsteori
 • Empiriske undersøgelsesmetoder
 • Receptionsanalyse
 • Digitale metoder
 • Kvantitative målesystemer og seertal-/webtraffik-analyser
 • Tv, tv-streaming og tv-serier

Primære forskningsområder

Som en del af PIN-projektet (peoplesinternet.ku.dk), forsker jeg i, hvordan sociale strukturer og kontekster, der karakteriserer danskernes hverdagsliv, relaterer til forskellige I) kommunikationsmønstre og II) social brug af Internettet (som en af mange måder at kommunikere på). Min forskning omfatter følgende emner:

 • Medier og hverdagsliv
 • Kulturelle traditioner
 • Medieregulering
 • Sociologisk medie- og kommunikationsteori
 • Big data & sociale netværksanalyser
 • Publikums-/receptionsstudier
 • Tv

 

Afsluttet projekt

Fra 2014-2016 deltog jeg projektet Mediating Cultural Encounters Through European Screens (MeCETES) - et europæisk projekt mellem Danmark, Belgien og England, som primært undersøgte hvordan udvekslingen af tv-fiktion og film mellem forskellige lande fører til kulturmøder på tværs af Europa. Sammen med Cecilie Astrupgaard, var min rolle i projektet at generere og analyse datasæt over al fiktion sendt på dansk tv de seneste 10 år, at udvikle og analyse en national survey omkring tv-serier, kultur og værdier, og at afholde og analysere i alt ni fokusgrupper omdhandlende reception af tv-serier. Sammen med Rasmus Helles lavede jeg netværksanalyser med udgangspunkt i distributionen af tv-serier mellem 13 udvalgte, europæiske lande. Læs mere om MeCETES her: http://mecetes.co.uk

 

ID: 144228602