Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Andreas Christiansen

Andreas Christiansen

Postdoc

Min forskning omhandler primært politisk beslutningstagen, især vedrørende nye og potentielt kontroversielle teknologier som syntesebiologi og genetisk modificering af planter. Jeg beskæftiger mig især med følgende emner:

- Metoder til værdisættelse og beslutningstagen hentet fra økonomisk teori, især cost-benefit analyse, og alternativer til disse baseret på ideer om 'offentlig værdi' og 'den offentlige interesse' (Public value / the public interest.

- Risiko og beslutningstagen under usikkerhed om mulige udfald; herunder etiske teorier om hvornår det er rimeligt at udsætte folk for risiko og forsigtighedsprincippet.

- Demokrati og politisk legitimitet, især i situationer hvor befolkningen ikke er velinformeret. Dette inkluderer en undersøgelse af psykologiske og samfundsvidenskabelige teorier om befolkningen meniningsdannelse og deres implikationer for demokratisk legitimitet.

Primære forskningsområder

Bioteknologi og etik; demokrati og politisk legitimitet; risikoetik; forsigtighedprincippet; moralpsykologi; økonomiske teorier om værdi; normativ økonomi; global økonomisk retfærdighed.

Undervisnings- og vejledningsområder

Etisk teori, anvendt etik, politisk filosofi, metaetik og moralpsykologi, politisk idehistorie, bevidsthedsfilosofi.

ID: 13895094