Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Birger Langkjær

Birger Langkjær

Lektor

Birger Langkjær, lektor, ph.d.

Primære forskningsområder

Kognitiv film- og medieteori, herunder, økologisk perception og affordance, emotionsteori, metaforteori, narration

Dansk film, særligt realisme og genrefilm (historisk som aktuelt)

Filmlyd & musik

Art film og genreteori

Aktuel forskning

Jeg arbejder aktuelt på artikler og samarbejdsprojekter inden for følgende områder:

Action film og affordances

Susanne Biers melodramaer

Musik hos Lars von Trier

Kvantitative og kvalitative tilgange til seer-indlevelse i tv-seriers karakterer (DR)

Eksperimentelle tilgange til match-on-action editing

Foley sounds

Realismen i dansk film

Interesseområder

Spillefilm, tv-serier, dokumentarisme, populærmusik.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser aktuelt i Fiktionsteori og -analyse på BA samt afholder specialeseminar for udenlandske studerende. Har desuden undervist i Kultur- og kommunikationsteori (BA), Film og audiovisuel æstetik (KA) samt diverse emnekurser på kandidatuddannelsen.

Jeg vejleder særligt indenfor fiktionsfilm og tv/web-serier, men også audiovisuelle medier i bred forstand, herunder teori/analyse/historie samt AV-produktion. Specialevejledning indenfor stort set alle områder af medier.

ID: 12679