Institut for Medier, Erkendelse og Formidling – Københavns Universitet

Instituttets fire afdelinger – Film- og Medievidenskab, Filosofi, Pædagogik og Retorik – behandler tilsammen grundvilkår for menneskelig erkendelse og kommunikation som de kommer til udtryk i forskellige institutioner og medier under skiftende historiske og samfundsmæssige omstændigheder.
Pædagogik har opdragelse, uddannelse og undervisning, som genstandsområde.
Retorik er læren om god tale og skrift i teori og praksis.
Film- og Medievidenskab har audiovisuelle medier og mediernes relation til omverdenen, som genstandsområde.
Filosofi beskæftiger sig med filosofiske emner og væsentlige filosoffer fra antikken til i dag.

Masteruddannelsen Cross-Media Communication med start 1/9 - læs mere her